Chúng tôi chuyên cung cấp các loại Cloud Server.


Khám phá ngay các dịch vụ của chúng tôi và tận hưởng những ưu đãi đặc biệt.

VPS Cheap 1

vCPU 1 Cores
RAM 1 GB

Giá: 60.000 VNĐ

VPS Cheap 2

vCPU 1 Cores
RAM 2 GB

Giá: 75.000 VNĐ

VPS Cheap 3

vCPU 3 Cores
RAM 3 GB

Giá: 150.000 VNĐ

VPS Cheap 4

vCPU 4 Cores
RAM 4 GB

Giá: 180.000 VNĐ